NAŠ TiM JE KLJUČ Uspjeha
LURA Grupa je krovna tvrtka svojim članicama:
farmaceutskoj kompaniji PharmaS, logističkoj kompaniji RALU logistika, kompanijima LURA nekretnine i LURA Investments te kompaniji za proizvodnju čokolade Favarger u Ženevi.

LURA Grupa omogućuje učinkovitiji organizacijski ustroj kroz objedinjavanje pojedinih poslova članica Grupe.

LURA je osnovana 1991. u vlasništvu uspješnog hrvatskog poduzetnika Luke Rajića. Tijekom dvadeset godina djelovanja dokazala se kao uspješna kompanija u različitim sektorima poslovanja.